hóa Học Fix Swing FIX01

Son Ricky - Tiếng Việt,Tiếng Anh

Loại: Nâng cao 
Người lớn
Thời lượng: 90 phút x 1 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 2.200.000₫
 
Khóa Học Chỉnh Swing FIX15

Son Ricky - Tiếng Việt,Tiếng Anh

Loại: Nâng cao 
Người lớn
Thời lượng: 90 phút x 15 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 25.900.000₫
Khóa Học Chỉnh Swing FIX10

Son Ricky - Tiếng Việt,Tiếng Anh

Loại: Nâng cao 
Người lớn
Thời lượng: 90 phút x 10 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 17.900.000₫
 
Khóa Học Cơ Bản 30 Buổi (CB30)

Son Ricky - Tiếng Việt,Tiếng Anh

Loại: Cơ bản 
Người lớn
Thời lượng: 1 giờ x 30 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 34.500.000₫
 
Khóa Học Cơ Bản 15 Buổi (CB15)

Son Ricky - Tiếng Việt,Tiếng Anh

Loại: Cơ bản 
Người lớn
Thời lượng: 1 giờ x 15 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 18.900.000₫
 
Khóa Học Golf Cơ Bản 10 Buổi (CB10)

Son Ricky - Tiếng Việt,Tiếng Anh

Loại: Cơ bản 
Người lớn
Thời lượng: 1 giờ x 10 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 13.900.000₫
 
Khóa học dành cho golfer có handicap

Bradley Wright - Tiếng ViệtTiếng Anh

Loại: Nâng cao 
Người lớn
Thời lượng: 30 giờ
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 43.700.000₫
 
Khóa học dành cho golfer có handicap

Bradley Wright - Tiếng ViệtTiếng Anh

Loại: Nâng cao 
Người lớn
Thời lượng: 20 giờ
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 27.600.000₫
 
Khóa học dành cho golfer có handicap

Bradley Wright - Tiếng ViệtTiếng Anh

Loại: Nâng cao
Người lớn
Thời lượng: 15 giờ x buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 23.000.000₫
 
Khóa học dành cho golfer có handicap

Bradley Wright - Tiếng ViệtTiếng Anh

Loại: Nâng cao
Người lớn
Thời lượng: 10 giờ x buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 16.100.000₫
 
Khóa học dành cho golfer có handicap

Bradley Wright - Tiếng ViệtTiếng Anh

Loại: Nâng cao
Người lớn
Thời lượng: 5 giờ x buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 9.200.000₫
 
Khóa học dành cho golfer có handicap

Bradley Wright - Tiếng ViệtTiếng Anh

Loại: Nâng cao
Người lớn
Thời lượng: 1 giờ x buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 2.070.000₫
 
Khóa học cơ bản dành cho người mới chơi

Bradley Wright - Tiếng ViệtTiếng Anh

Loại: Cơ bản
Người lớn
Thời lượng: 30 giờ x buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 43.700.000₫
 
Khóa học cơ bản dành cho người mới chơi

Bradley Wright - Tiếng ViệtTiếng Anh

Loại: Cơ bản
Người lớn
Thời lượng: 20 giờ x buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 27.600.000₫
 
Khóa học cơ bản dành cho người mới chơi

Bradley Wright - Tiếng ViệtTiếng Anh

Loại: Cơ bản
Người lớn
Thời lượng: 15 giờ x buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 23.000.000₫
 
1 buổi lên sân với giáo viên

Nguyễn Thái Dương - Tiếng ViệtTiếng Anh

Loại: Nâng cao
Người lớn
Thời lượng: 1 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 4.280.000₫
 
Chương trình Leadbetter cho thiếu niên

Philippe De Busschere - Tiếng Anh

Loại: Cơ bản
Trẻ em
Thời lượng: 1 giờ x 10 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: Vui lòng liên hệ
 
Dành cho trẻ em

Rod Marshall - Tiếng Việt,Tiếng Anh

Loại: Nâng cao
Trẻ em
Thời lượng: 1 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: Vui lòng liên hệ
 
1 buổi lên sân với giáo viên

John Mckenzie - Tiếng AnhTiếng ĐứcTiếng Thái

Loại: Nâng cao
Người lớn
Thời lượng: 1 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 4.280.000₫
 
Loại: Cơ bản
Trẻ em
Thời lượng: 1 giờ x 10 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: Vui lòng liên hệ
 
Dành cho trẻ em

Mark Chambers - Tiếng ViệtTiếng Anh

Loại: Nâng cao
Trẻ em
Thời lượng: 1 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: Vui lòng liên hệ
 
1 buổi lên sân với giáo viên

Jeong Chi Hun - Tiếng ViệtTiếng AnhTiếng Hàn

Loại: Nâng cao
Người lớn
Thời lượng: 1 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 4.280.000₫
 
Khóa học chuyên nghiệp

Wayne Johnson - Tiếng Anh

Loại: Cơ bản
Thời lượng: 45 phút x 12 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: 57.500.000₫
 
Dành cho trẻ em

Nguyễn Công Tân - Tiếng ViệtTiếng Anh

Loại: Nâng cao
Trẻ em
Thời lượng: 1 buổi
Lịch học: Vui lòng liên hệ
Học phí: Vui lòng liên hệ
Chia sẻ:
Tin liên quan
  • (24.04.2019)
  • (24.04.2019)

Bán Gậy Golf Cũ

Bán Gậy Golf Tp.HCM - Đà Nẵng - Hà Nội